Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde öğrenim gören ve çok tehlikeli iş yerlerinde staj yapacak öğrencilere  yönelik 29-30 Mart 2018  tarihinde  OMÜ Tıp Fakültesi mavi salonunda   “Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verildi.

Program Çerçeveside Eğitimciler:

Tıp fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden  Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN,
Prof. Dr. Cihad DÜNDAR,
Prof. Dr. Şennur DABAK,
Prof. Dr. Sevgi CANBAZ,
Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER 
Havza Meslek yüksek  okulu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN,
Öğr. Gör. Cihan YAYLACI ve  Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

                                                           Ders Programı                  
29 Mart 2018
 
8:30-9:15 Yasalar Prof. Dr. Yıldız Pekşen
9:25-10:10 Yasalar Prof. Dr. Yıldız Pekşen
10:20-11:05 Fiziksel ve Kimyasal Etmenler Prof. Dr. Cihad Dündar
11:15-12:00 Meslek Hastalıkları Prof. Dr. Şennur Dabak
 
ÖĞLE TATİLİ
 
   
13:30-14:15 İşe Bağlı Hastalıklar Prof. Dr. Sevgi Canbaz
14:25-15:10 Psikososyal ve Biyolojik Etmenler Prof. Dr. Tevfik Sünter
15:20-16:05 İlkyardım Öğr. Gör. Musa Şahin
16:15-17:00 İşyeri Temizliği ve Düzeni Öğr. Gör. Musa Şahin


                  

                  
30 Mart 2018
8:30-9:15 Ergonomi, Ekranlı araçlarla çalışma Öğr. Gör. Cihan Yaylacı
9:25-10:10 Elle Kaldırma ve Taşıma Öğr. Gör. Cihan Yaylacı
10:20-11:05 Parlama, patlama, yangın-iş ekipmanı güvenliği Öğr. Gör. Cihan Yaylacı
11:15-12:00 Elektrik, tehlikleri, riskleri ve önlemleri Öğr. Gör. Cihan Yaylacı
 
ÖĞLE TATİLİ
 
   
13:30-14:15 İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerin uygulanması Öğr. Gör. M. Ali Zengin
14:25-15:10 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Öğr. Gör. M. Ali Zengin
15:20-16:05 KDD kullanımı Öğr. Gör. M. Ali Zengin
16:15-17:00 İSG genel kuralları ve güvenlik kültürü-tahliye,kurtarma Öğr. Gör. M. Ali Zengin
 
 
Yer: OMÜ Tıp Fakültesi Mavi Salon
SINAV       30 Mart  SAAT 16 oo