Havza Meslek Yüksek Okuluna “Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Verildi


   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksek Okulununöğrenim gören ve tehlikeli iş yerlerinde staj yapacak öğrencilere yönelik 07-08 Nisan 2018  tarihinde  Havza Meslek Yüksek Okulunda  “Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verildi.
   Program Çerçevesinde Eğitimciler:

Tıp fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden  Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN,
Havza Meslek Yüksek Okulu Öğretim Gör. Musa ŞAHİN,
Öğretim Gör. Cihan YAYLACI 
Öğretim Gör. Mehmet Ali ZENGİN
 
                                                                  7 Nisan 2018
 
8:30-9:15 İlk Yardım Yasalar Öğr. Gör. Musa Şahin
9:25-10:10 İş Yeri Temizliği ve  Hijyen Yasalar Öğr. Gör. Musa Şahin
10:20-11:05 Fiziksel ve Kimyasal Etmenler Prof. Dr. Yıldız Pekşen
11:15-12:00 Meslek Hastalıkları Prof. Dr.  Yıldız Pekşen
 
ÖĞLE TATİLİ
 
   
13:30-14:15 İşe Bağlı Hastalıklar Prof. Dr.  Yıldız Pekşen
14:25-15:10 Psikososyal ve Biyolojik Etmenler Prof.  Yıldız Pekşen
15:20-16:05 yasalar Prof. Dr.  Yıldız Pekşen
16:15-17:00 Yasalar Prof. Dr.  Yıldız Pekşen

                                                                                                       8 Nisan 2018

8:30-9:15
Ergonomi, Ekranlı araçlarla çalışma Öğr. Gör. Cihan Yaylacı
9:25-10:10 Elle Kaldırma ve Taşıma Öğr. Gör. Cihan Yaylacı
10:20-11:05 Parlama, patlama, yangın-iş ekipmanı güvenliği Öğr. Gör. Cihan Yaylacı
11:15-12:00 Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri Öğr. Gör. Cihan Yaylacı
 
ÖĞLE TATİLİ
 
   
13:30-14:15 İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerin uygulanması Öğr. Gör. M. Ali Zengin
14:25-15:10 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Öğr. Gör. M. Ali Zengin
15:20-16:05 KDD kullanımı Öğr. Gör. M. Ali Zengin
16:15-17:00 İSG genel kuralları ve güvenlik kültürü-tahliye,kurtarma Öğr. Gör. M. Ali Zengin
 
 
Yer: Havza Meslek Yüksek Okulu
SINAV       8 nisan  Saat: 16 oo