Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi


-    06-07 Mayıs 2017 tarihinde OMÜ öğrencilerine  Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle ortaklaşa, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı çıkartılan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında almaları gereken temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.