“Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Verildi


    Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ve çok tehlikeli iş yerlerinde staj yapacak olan toplam 40 yabancı uyruklu öğrenciye  yönelik 7-8 Aralık 2017 tarihin de Tıp fakültesi D 9 anfisinde  6331 sayılı iş kanunu ile  15 Mayıs 2013 tarihli “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik” gereği planlanan  “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”  İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmıştır.
EĞİTİMCİLER:   
   Tıp fakültesi Halk sağlığı ana bilim dalı öğretim üyelerinden  Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN, Prof. Dr. Cihad DÜNDAR, Prof. Dr. Şennur DABAK, Prof. Dr. Sevgi CANBAZ, Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER ile  Havza Meslek Yüksek  Okulu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN, Öğr. Gör. Cihan YAYLACI ve  Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

   
  KONULAR 7ARALIK2017                                                      KONULAR 8ARALIK2017
8:30-9:15 Yasalar  Prof. Dr.Yıldız PEKŞEN Ergonomi, Ekranlı araçlarla çalışma Öğr.Gör.
Cihan YAYLACI 
9:25-10:10 Yasalar  Prof. Dr.Yıldız PEKŞEN
Elle Kaldırma ve Taşıma
Öğr.Gör.
Cihan YAYLACI 
10:20-11:05 Meslek Hastalıkları Prof.Dr. Şennur DABAK Parlama, patlama, yangın-iş ekipmanı güvenliği Öğr.Gör.
Cihan YAYLACI
11:15-12:00 İşe Bağlı Hastalıklar Prof.Dr. Sevgi CANBAZ Elektrik, tehlikleri, riskleri ve önlemleri Öğr.Gör.
Cihan YAYLACI 
 
ÖĞLE TATİLİ
 
13:30-14:15 Psikososyal ve Biyolojik Etmenler Prof. Dr. Tevfik SÜNTER İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerin uygulanması Öğr.Gör. Mehmet Ali ZENGİN
14:25-15:10 Fiziksel ve Kimyasal Etmenler Prof.Dr.Cihad DÜNDAR Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Öğr.Gör. Mehmet Ali ZENGİN
15:20-16:05 İlkyardım Öğr. Gör.Musa ŞAHİN KDD kullanımı Öğr.Gör. Mehmet Ali ZENGİN
16:15-17:00 İşyeri Temizliği ve Düzeni Öğr. Gör.Musa ŞAHİN İSG genel kuralları ve güvenlik kültürü-tahliye,kurtarma Öğr.Gör. Mehmet Ali ZENGİN