Yönetim Kurulu

 
Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Müdür- OMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Prof.Dr. Sevgi CANBAZ Müdür Yardımcısı-  OMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Prof.Dr. Ahmet BAYDIN Üye- OMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 
Doç.Dr. Naci KURGAN Üye- OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Yrd.Doç.Dr. Yasin SELÇUK  Üye- OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 Dr. Berrin ŞENEL  Üye- OMÜ Tıp Fakültesi İşyeri Hekimi